Lidmaatschap registratie

Uw browser lijkt niet echt te werken. U kan daarom geen foto toevoegen aan uw profiel. Wij vragen u om uw browser te updaten of om een van onze aanbevolen browsers te gebruiken: Google Chrome of Mozilla Firefox.
member_photo
Kies een foto *

Foto

*Kies een foto waarop we u kunnen herkennen, foto's worden gecontroleerd door het personeel van het circuit..

Ik bevestig dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Karting Genk. Deze zijn te vinden op onze website: www.homeofchampions.be

Ik bevestig ook dat ik akkoord ga met onderstaand afstand van verhaal.

HUURKARTS FUN en PRO
Elke piloot doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal t.o.v. Genker Kart Vereniging(GKV) vzw , Damstraat 1, 3600 Genk en /of Genker Kart Shop (GKS) nv en / of Axion Invest nv, Damstraat 1, 3600 Genk i.e. zijn personeel, vrije medewerkers en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan voor, tijdens of na een activiteit of wedstrijd waar GKV en /of GKS en / of Axion Invest in betrokken is / was. Deze afstand van verhaal geldt zowel voor schade, geleden door de piloot zelf, zijn team of leden ervan, als voor schade door de piloot, zijn team of leden ervan veroorzaakt aan en te vergoeden aan derden.
De piloot verbindt zich ertoe GKV en /of GKS en / of Axion Invest te allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen GKV en /of GKS en/of Axion Invest NV zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van GKV en /of GKS en/of Axion Invest NV, zijn personeel, en vertegenwoordigers. De piloot verklaart kennis genomen te hebben van het baanreglement en van de staat van de baan waarin deze zich bevindt.HUURKARTS EXPERT (ROTAX MAX)

Vanaf de in ontvangstname is de huurder verantwoordelijk voor de kart en dient hij er de nodige zorg voor te dragen. Alle schade, behalve gewone slijtage, moedwillig of niet moedwillig veroorzaakt door de piloot zal op de huurder verhaald worden en de huurder verbindt zich ertoe deze schade te betalen op het moment dat hij door de verhuurder hierom verzocht wordt. Roekeloos rijgedrag en het niet opvolgen van de richtlijnen zal leiden tot de onmiddellijke stopzetting van deze overeenkomst zonder dat verhuurder verplicht is of op welke wijze dan ook kan verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding of terugbetaling van de huurprijs. . In geval van schade zal de herstelling enkel uitgevoerd kunnen worden door een monteur aangesteld door de verhuurder. De huurder doet hierbij afstand van verhaal en verklaart kennis genomen te hebben van het geldende baanreglement. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

De piloot/huurder doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal t.o.v. Axion Invest NV en/of GKS, Damstraat 1, 3600 Genk; zijn mecaniciens, personeel en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan voor, tijdens of na een activiteit of wedstrijd waar GKS en/of Axion Invest, in betrokken is/was. Dit afstand van verhaal geldt zowel voor schade, geleden door de piloot zelf, zijn team of leden ervan, als voor schade door de piloot, zijn team of leden ervan veroorzaakt aan en te vergoeden aan derden.
De piloot en zijn team verbinden zich ertoe Axion Invest ten allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen GKS en/of Axion Invest zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van de piloot, zijn team of leden ervan.
In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken, in het bijzonder het arrondissement Hasselt.


Motorsport kan gevaarlijk zijn, met zelfs de dood als gevolg.
Ik ga akkoord met de regels van de baan
  (Bekijk de regels)
Stuur

Bedankt voor uw registratie, kom naar de kassa om uw registratie te bevestigen

Terug
© Apex Timing 2012-2019