Registratie

Uw browser lijkt niet echt te werken. U kan daarom geen foto toevoegen aan uw profiel. Wij vragen u om uw browser te updaten of om een van onze aanbevolen browsers te gebruiken: Google Chrome of Mozilla Firefox.
member_photo
Kies een foto *

Foto

*Kies een foto waarop we u kunnen herkennen, foto's worden gecontroleerd door het personeel van het circuit..

Hierbij verklaar ik deel te nemen aan een door East Belgium Kart Center S.A of Eastkart ASBL of eender welke organisatie georganiseerde race.Ik weet dat ik niet verzekerd ben tegen ongevallen, die door mijzelf of door anderen worden veroorzaakt.

Ik weet dat het East Belgium Kart Center, of Eastkart ASBL geen verzekering heeft en dat ik op de hoogte ben met het feit dat ik geen claim kan indienen bij het East Belgium Kart Center en Eastkart ASBL. voor schadevergoeding van een door mij veroorzaakt ongeval of een mij door toedoen van anderen overkomen ongeval. Deze sport is niet toegestaan door geestelijk gehandicapte personen.
Ik ben mij bewust van het gevaar bij deze aktiviteiten. Ik verklaar hierbij geen alcohol te hebben genuttigd, drugs te hebben genomen of medicijnen die mijn reactie negatief kunnen beïnvloeden.
Ik verklaar in goede gezondheid te zijn en dat ik volledig op eigen risico aan deze race deelneem.
Ik zal voorzichtig rijden, rekening houdend met het feit dat noch ikzelf, noch andere bestuurders verzekerd zijn tegen materiële en/of lichamelijke schade.

Ik zal de mondelinge toelichting volgen om de betekenis van de veiligheidsvlaggencode te leren kennen, en zodoende geen andere deelnemers in gevaar zal brengen.

Ik weet dat om deze verklaring te mogen tekenen, ik 18 jaar moet zijn. Indien ik jonger dan 18 jaar ben zal ik dit formulier door één van mijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers laten tekenen.
Ik ga akkoord met de regels van de baan
  (Bekijk de regels)
Stuur

Bedankt voor uw inschrijving, meld U zich bij de receptie om dit te aktiveren.

Terug
© Apex Timing 2012-2020