eKart KIOSK - Gelieve alle velden in te vullen met een rood balkje

Uw browser lijkt niet echt te werken. U kan daarom geen foto toevoegen aan uw profiel. Wij vragen u om uw browser te updaten of om een van onze aanbevolen browsers te gebruiken: Google Chrome of Mozilla Firefox.
member_photo
Kies een foto *

Foto

*Kies een foto waarop we u kunnen herkennen, foto's worden gecontroleerd door het personeel van het circuit..

Afstand van verhaal eKart

Bij aanmaken van een lidkaart verklaart de persoon zich akkoord met:

Toegang tot het circuit:

Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van een persoon aan wie het kind is toevertrouwd, en is minimum 18 jaar, en in het bezit van een identiteitskaart.

Ondertekende verklaart afstand te doen van alle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbenden, zijn erfgenamen, zijn naasten (ouders, echtgenoot/partner, kinderen) en onze verzekeraars en dit ten opzien van:
De uitbaters van eKart.
De organisatoren van manifestaties.
De andere deelnemers en gebruikers het circuit van eKart.
De aangestelden, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van de hogervermelde personen.
De verzekeraars van hogervermelde personen en dit betreffende alle schade die hij/zij zou lijden voor, tijdens en na een kartsessie (inclusief de oefening)
In geval van overlijden, geldt huidig “afstand van verhaal” ook voor zijn rechthebbende, zijn erfgenamen, zijn naasten en onze verzekeraars.
Elke piloot zal materiaal, circuit, reglement en andere piloten respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij aan het circuit en/of materiaal toebrengt. Ingeval van materiële schade zal een vergoeding geëist worden van minimum €150,00 aan de persoon die schade berokkend heeft.
Elke piloot dient de instructies van de directie en hun aangestelden na te leven en kent onder meer de betekenis van elke vlag en/of lichtsignaal.
De piloot zal nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen rijden. De piloot verklaart in goede gezondheid te verkeren.
De balaclava is verplicht bij het gebruik van de helmen van eKart, voor hygiëne en ook om lange haren in te stoppen. Een sjaal is verboden. Het aandoen van een race-pak is verplicht. Als piloot draagt u gepast schoeisel.
De lidkaart is strikt persoonlijk. Indien de piloot deze reglementering niet naleeft of door wangedrag de uitbating van eKart stoort, kan op elk moment de toegang tot de piste geweigerd worden, alsook de lidkaart ingetrokken worden.
Om een veilig verloop te verzekeren, kan het personeel van eKart de kartingsessies aanpassen of stopzetten.
In elk geval van deze gevallen behoudt het personeel van eKart zich het recht voor, de karts desgevallend van op afstand stil te leggen, zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie.
eKart behoudt zich het recht om toegang tot de plaats te verlenen of te weigeren en/of om lidmaatschap te weigeren.
Ik ga akkoord met de regels van de baan
  (Bekijk de regels)
Stuur

Bedankt voor de registratie.

Terug
© Apex Timing 2012-2019